PDA

View Full Version : Tin Tức  1. [Thông Báo][Atlans] Alphatest máy chủ Taurus - 13h ngày 03/01 - Non Reset - Max 1000 Level
  2. [Thông Báo Chung] Alphatest máy chủ Lorencia - 13h ngày 18/04 - Non Reset - Max 1000 Level
  3. [Thông Báo][Barracks] Alphatest máy chủ Lorencia - 13h ngày 11/07 - Non Reset - Max 1000 Level
  4. [Thông Báo][Danh Vọng] Alphatest máy chủ Danh Vọng - 13h ngày 01/04 - Non Reset - 1 Level 50 Point
  5. [Thông Báo][Barracks] Alphatest máy chủ Barracks - 10h ngày 28/05 - Non Reset - 1 Level 50 Point