ALPHATEST 13h ngày 03/01/2019

◘ Trang chủ: http://mutruyenky.vn
◘ Tải game : http://home.mutruyenky.vn/
index.php?x=taigame
----------------------------------------------
THÔNG TIN MÁY CHỦ:
Không Reset - Không Ủy Thác
Kinh nghiệm: 200x
Cấp độ tối đa là 1000, 1 cấp độ được 50 điểm.
MG,DL,RF được 55 điểm.
Shop chỉ bán 1 vài skill cơ bản, còn lại phải tự săn mới có
Skill Master mới từ Season 9.
Công Thành Chiến diễn ra hàng tuần.
Event Chiến Trường Tống Kim.
Event Đấu Trường Arena.
Event Liên Đấu Toàn Server.
ĐẠT CẤP ĐỘ TRONG ALPHATEST
NHẬN NGAY GCOIN THAM GIA OPENBETA

Thời gian:


  • Bắt đầu từ 13h ngày 18/04/2019 đến 24h ngày 20/04/2019Nội dung:


  • Khởi tạo nhân vật tặng 1000 Level + 65k Point.
  • Đạt cấp độ theo Bảng bên dưới nhận thưởng trong Openbeta.
  • Mỗi 1 tài khoản chỉ nhận 1 Mốc Cấp Độ cao nhất.


♥ Lưu ý :

- Tạo tài khoản tham gia Alphatest tại :
http://al.mutruyenky.vn/

- Tạo trước tài khoản Openbeta tại : http://lrc.mutruyenky.vn


Mốc
Level Phần thưởng Danh Hiệu
1 450 50.000 Gcoin KM ---
2 500 100.000 Gcoin KM ---