Thời gian :

- Đến 24h ngày 17/02/2020 sẽ kết thúc và tổng kết.Nội dung :


- Tính theo BXH Reset riêng 7 chủng tộc.

- Mỗi class chỉ có 3 vị trí top cao nhất đạt giải.

- Đổi class từ
0h ngày 07/02 sẽ không được tính Top.

- Máy chủ áp dụng : KUNDUN
Phần thưởng :

- Mỗi class có 1 vị trí cao nhất BXH được nhận thưởng.

Xếp hạng Phần thưởng Số lượng Danh Hiệu
1 Bộ Ngọc Custom*
3 Nam Vương MU
2 Bộ Ngọc Custom* 2 ----
3 Bộ Ngọc Custom* 1 ----


*Bộ Ngọc Custom 7 viên gồm :
Ngọc hoàn hảo
Ngọc cấp độ
Ngọc tính năng
Ngọc may mắn
Ngọc tuyệt chiêu
Ngọc thần
Ngọc socket