ĐUA TOP 5 NGÀY OPENBETA

Thời gian:

 • Bắt đầu từ 13h ngày 04/04 đến 24h ngày 08/04/2020


Nội dung:

 • 3 Nhân vật có tổng Level cao nhất của tất cả chủng tộc trong 5 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này


Top
Phần Thưởng
Số lượng
1 Lông Vũ 3
2 Lông Vũ 2
3 Lông Vũ 1

ĐUA TOP 10 NGÀY OPENBETA

Thời gian:

 • Bắt đầu từ 13h ngày 04/04 đến 24h ngày 13/04/2020


Nội dung:

 • 3 Nhân vật có tổng Level cao nhất của tất cả chủng tộc trong 10 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event nàyTop
Phần Thưởng
Số lượng
1 Vũ Khí Rồng + Luck + 3 Op tự chọn 1
2 Vũ Khí Rồng + Luck + 2 Op tự chọn 1
3 Vũ Khí Rồng + Luck + 1 Op tự chọn 1

ĐUA TOP 15 NGÀY OPENBETA
Thời gian:

 • Bắt đầu từ 13h ngày 04/04 đến 24h ngày 18/04/2020


Nội dung:

 • 3 Nhân vật có tổng Level cao nhất của từng chủng tộc trong 15 ngày.
 • Đổi giới tính không được tính Top Chủng Tộc
 • Đạt Top 1 có thể nhận thưởng Set Item của Top 1 2 và 3.


Top
Phần Thưởng
Số lượng
1 Set item cấp 4 + Luck + 2 option tự chọn + 12op 1
2 Set item cấp 3 + Luck + 2 option tự chọn + 12op 1
3 Set item cấp 2 + Luck + 2 option tự chọn + 12op 1

Chiến Binh

Bộ
Rồng Đỏ - Bộ Rồng Xanh - Bộ Thần Long


Tiên Nữ
Bộ
Kim Ngân - Bộ Giai Nhân - Bộ Thánh Nữ


Phù Thủy
Bộ
Ma Thuật - Bộ Triệu Hồn - Bộ Ma Vương


Đấu Sĩ
Bộ
Phong Vũ - Bộ Lôi Phong - Bộ Cuồng Phong


Chúa Tể
Bộ
Huyền Thuyết - Bộ Hắc Vương - Bộ Chí Tôn


Thuật Sĩ
Bộ
Hỏa Thiên - Bộ Ma Pháp - Bộ Phục Ma


Thiết Binh
Bộ
Địa Long - Bộ Bạch Hổ - Bộ Quyền Lực

CHIẾN BINH QUÝ TỘC

Thời gian:

 • Bắt đầu từ 13h ngày 04/04 đến 24h ngày 18/04/2020


Nội dung:

 • 3 Nhân vật có tổng thẻ nạp cao nhất trong 15 ngày.
 • Được tính theo số Gcoin nhận được khi nạp thẻ có mệnh giá cao.Top
Phần Thưởng
Danh Hiệu
1 Wing 2 + Luck + Max Op Tỷ Phú Hoàng Gia
2 Wing 2 + Luck + MNL Triệu Phú Hoàng Gia
3 Wing 2 + Luck Triệu Phú Hoàng Gia

Lưu ý
 • Khi chuyển khoản ATM, Ví điện tử sẽ nhận đủ VQMM và nhận thưởng các Event khác như bình thườngSỰ KIỆN ƯU ĐÃI

Thời gian:

 • Bắt đầu từ 13h ngày 04/04 đến 24h ngày 18/04/2020


Nội dung:

 • Tất cả tài khoản đều được nhận thêm ưu đãi nếu ai có số tiền nạp thẻ theo mốc sau
 • Khi tài khoản nạp đạt mốc sẽ nhận Ưu đãi.
 • Một tài khoản nạp có thể nhận nhiều Ưu đãi ở Mốc khác nhau.

Mốc
Gcoin nạp Phần Thưởng
1 500.000 Sói Tấn Công / Phòng Thủ
2 1.000.000 10 Ngọc Kỹ Năng + 10 Ngọc May Mắn
3 2.000.000 1 Sói Tinh Hoàng Kim
4 4.000.000 10 Ngọc Thần + 10 Ngọc Tính Năng
5 6.000.000 20 Ngọc Socket
6 8.000.000 20 Ngọc Cấp Độ
7 10.000.000 20 Ngọc Hoàn Hảo
8 12.000.000 Ring & Pen thần Tyr (+1 option tự chọn)
9 15.000.000 100B + 100S + 50 Hộp Quà GM
10 20.000.000 200B + 200S + 100 Hộp Quà GM

ĐỆ NHẤT BANG - VINH DANH TỘT ĐỈNH

Thời gian:

 • Bắt đầu từ 13h ngày 04/04 đến 24h ngày 18/04/2020


Nội dung:

 • 3 Bang Hội có tổng level cao nhất của trong 15 ngày.
 • Bang Hội phải có từ 20 người trở xuống mới được tính Top.
 • Chỉ có Chủ Guild mới nhận được Danh Hiệu Bang.
 • Phần thưởng Item phát cho Bang Chủ, sau đó tự chia lại cho Bang.Top
Phần Thưởng
Danh Hiệu Ghi chú
1 200S + 200B + 200C Đệ Nhất Bang Hội Phát cho Chủ G
2 150S + 150B + 150C Đệ Nhị Bang Hội Phát cho Chủ G
3 100S + 100B + 100C Đệ Tam Bang Hội Phát cho Chủ G