ALPHATEST 10h ngày 28/05/2020

◘ Trang chủ: http://mutruyenky.vn
◘ Tải game : http://home.mutruyenky.vn/
?x=taigame

◘ Đăng ký : http://id.mutruyenky.vnALPHATEST
Phiên bản chơi thử nghiệm

Thời gian:


  • Bắt đầu từ 13h ngày 28/05/2020 đến 24h ngày 30/05/2020Nội dung:


  • Khởi tạo nhân vật tặng 65k Point.
  • Bán tất cả đồ miễn phí trong game bằng Zen.
  • Tặng 1 tỷ Gcoin khi tạo tài khoản.
  • Tặng 400 điểm master khi làm xong nhiệm vụ 3.
Đua Top Alphatest
Top
BXH Phần thưởng
1 Tất cả chủng tộc 200.000 Gcoin
2 Tất cả chủng tộc 150.000 Gcoin
3 Tất cả chủng tộc 100.000 Gcoin

♥ Lưu ý :

- Mọi tài khoản Alphatest sẽ bị xóa.
- Cần tạo lại tài khoản Openbeta từ sau 0h ngày 31/05/2020.